Kontakt

Sådan kontakter du foreningen

Formand: Steen Rasmussen Telefon: 2654 0019

Træner: Michael Egestad Telefon: 2548 7736

Kasserer: Peter Sjong Telefon: 3025 2508